Αντίκτυπος διάδοσης

University of Patras, (UPAT), Greece

800 Αντίκτυπος διάδοσης

Computer Technology Institute & Press Diophantus, (CTI), Greece

2600 Αντίκτυπος διάδοσης

International Network for Health Workforce Education, (INHWE), Cyprus

2300 Αντίκτυπος διάδοσης

University Politehnica of Bucharest, (UPB), Romania

9900 Αντίκτυπος διάδοσης

Fundatia Pro Laser, Romania

2300 Αντίκτυπος διάδοσης

Hochschule 21, Germany

1366 Αντίκτυπος διάδοσης

Ενημερωτικά δελτία

Διάδοση στο XIVth Anti-Aging Corrective Dermatology & Aesthetic Medicine Congress, Βουκουρέστι, Ρουμανία

Αναπλ. Καθ. Phd. Eng. Dorina Popovici και Λέκτ. Phd. Eng. Η Iuliana Marin από το Πανεπιστήμιο Politehnica του Βουκουρεστίου παρουσίασε το έργο DIGI4ME στις 7 Μαΐου 2022, στο XIVth Anti-Aging Corrective Dermatology & Συνέδριο Αισθητικής Ιατρικής που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.

Η παρουσίαση είχε τίτλο «Διαπιστευμένα μαθήματα DIGI4ME- ΕΕ για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας» και περιέγραφε το εύρος του έργου, τους εταίρους, τα πακέτα εργασίας του έργου και τις προσφορές μαθημάτων.

Συμμετοχή στο εργαστήριο LIQUE 2021

Η εργασία με τίτλο «A life quality Architectural Approach to Enhance Digital Skills Training» υποβλήθηκε στο εργαστήριο LIQUE 2021 – Life Improvement in Quality by Ubiquitous Experiences και παρουσιάστηκε στις 21 Μαΐου 2021. Το άρθρο περιλαμβάνεται στα Πρακτικά του 1ο Workshop Life Improvement in Quality by Ubiquitous Experiences (LIQUE 2021), Νέα Υόρκη (εικονική), Η.Π.Α.

Η εργασία προτείνει ένα σύστημα βασισμένο σε αισθητήρες για τον μετριασμό των προβλημάτων και των περιστατικών που συμβαίνουν στα νοσοκομεία στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ DIGI4ME που στοχεύει στην ενίσχυση της εκπαίδευσης ψηφιακών δεξιοτήτων. Η προτεινόμενη λύση λογισμικού μπορεί να καθορίσει τους επαγγελματίες του ιατρικού τομέα να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να βελτιώσουν τις εμπειρίες των ασθενών τους.