Συνάντησέ μας! Είμαστε μια ομάδα εκπληκτικών ανθρώπων με ισχυρές δεξιότητες και ισχυρές γνώσεις που δημιουργούν και σχεδιάζουν καινοτόμες τεχνολογίες.

 

UNIVERSITY OF PATRAS

INTERNATIONAL NETWORK FOR HEALTH WORKFORCE EDUCATION

UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST

COMPUTER TECHNOLOGY INSTITUTE AND PRESS “DIOPHANTUS”

UNIVERSITY OF CYPRUS
 

PRO LASER FOUNDATION

HOCHSCHULE 21

UNICERT S.A.

CYPRUS ASSOCIATION OF MEDICAL PHYSICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING

 

Η κοινοπραξία οδηγεί σε εποικοδομητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητών, ιδιωτικών επιχειρήσεων και οικονομικών φορέων στον τομέα της υγείας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – Φυσική Υγείας & amp ; Εργαστήριο Πληροφορικής

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Καθηγητής Κουτσογιάννης Κωνσταντίνος

Αριθμός τηλεφώνου: +302610997876

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ckoutsog@upatras.gr

Ιστότοπος: www.upatras.gr </ ρ>

Ρόλος στον οργανισμό: Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το τρίτο μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Η επιτυχία του βασίζεται σε μια ισχυρή συνεργασία με τους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό της και μια σαφή εστίαση στην υψηλή απόδοση, ενισχύοντας τη θέση UPAT ως πανεπιστήμιο παγκόσμιας κλάσης με ισχυρή ακαδημαϊκή φήμη και δέσμευση για αριστεία. Σήμερα απασχολεί περισσότερα από 800 μέλη της Σχολής, 200 μέλη επιστημονικού προσωπικού, 350 μέλη διοικητικού προσωπικού και 2.742 ερευνητές. Περιλαμβάνει 6 Σχολές με 30 Τμήματα συνολικά, προσφέρει 30 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, 45 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, 2.284 Ψηφιακά Μαθήματα και 251 Ανοιχτά Μαθήματα. Το Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (CEID) ιδρύθηκε το 1979 και είναι ένα από τα κορυφαία τμήματα στον τομέα των Υπολογιστών και της Πληροφορικής στην Ελλάδα. Το CEID διαθέτει σήμερα μια σχολή 27 μελών, 20 εξωτερικού διδακτικού προσωπικού, 1.000 προπτυχιακούς και 200 ​​μεταπτυχιακούς φοιτητές, 13 εργαστήρια και ένα πλήρως εξοπλισμένο κέντρο υπολογιστών Είναι οργανωμένο σε 3 τμήματα, συγκεκριμένα Ιδρύματα και Εφαρμογές Λογισμικού, Υλικού και Πληροφορικής, προσφέρει 3 μεταπτυχιακά προγράμματα και έχει μακρά εμπειρία σε έργα Ε & Α.

Φυσική υγείας & amp; Το Εργαστήριο Υπολογιστικής Νοημοσύνης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Πανεπιστημίου Πατρών Ελλάδας. Τα ερευνητικά και αναπτυξιακά του έργα ασχολούνται, μεταξύ άλλων, με έξυπνες εκπαιδευτικές τεχνολογίες, μακρινή και δια βίου μάθηση που ασχολούνται με επαγγελματίες υγείας (δηλαδή φυσιοθεραπευτές, νοσοκόμες, ιατροί, λογοθεραπευτές).COMPUTER TECHNOLOGY INSTITUTE AND PRESS “DIOPHANTUS”

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ “DIOPHANTUS”

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δρ. Γριβοκοστοπούλου Φωτεινή

Αριθμός τηλεφώνου: +302610960200

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: grivok@cti.gr

Ιστότοπος: https://www.cti.gr/</a >

Ο ρόλος στον οργανισμό: Ερευνητής

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Τύπος “Diophantus” (CTI) είναι ένας ερευνητικός και τεχνολογικός οργανισμός που εστιάζει στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση, με την ανάπτυξη και ανάπτυξη συμβατικών και ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση. έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού · διαχείριση και διαχείριση του Ελληνικού Σχολικού Δικτύου · και υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής υποδομής του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων και όλων των εκπαιδευτικών μονάδων. Από την ίδρυσή της το 1985, και τις τελευταίες δεκαετίες ταχείας τεχνολογικής ανάπτυξης, η CTI έχει συμβάλει ενεργά σε πολλές από τις προόδους που σήμερα θεωρούνται δεδομένες. Με βάση τα πεδία ενδιαφέροντος, οι ερευνητικές ομάδες και τα τμήματα της CTI έχουν συμμετάσχει τα τελευταία 20 χρόνια. σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών και εθνικών έργων, όπως: ESPRIT, Telematics, Integra, Περιβάλλον, πρωτοβουλία eLearning, IST (περισσότερα από 40 έργα), Interreg, Καινοτόμες δράσεις, Ten Telecom, Growth, Leonardo, LLP KA3 / ICT, Adapt , Socrates, Craft, Marie Curie, Εθνικό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας, Έργα χρηματοδοτούμενα από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Εθνικό Πρόγραμμα Κοινωνίας της Πληροφορίας, Ιδιωτικά χρηματοδοτούμενα έργα.


ΣΠΟΥΔΕΣ 21

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Dr. med. Barbara Zimmermann

Αριθμός τηλεφώνου: +494161648250

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: zimmermann.michailidis@gmail.com </ ρ>

Ιστότοπος: www.hs21.de/en

Ο ρόλος στον οργανισμό: Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Το Hochschule 21 ιδρύθηκε το 1876 και από το 2005 ένα ιδιωτικό και κρατικό πιστοποιημένο πανεπιστήμιο με έμφαση στους τομείς των οικοδομικών επιστημών, των επιστημών υγείας και των τεχνολογικών επιστημών. Τα τρέχοντα προσφερόμενα μαθήματα στο hochschule 21 είναι προπτυχιακά μαθήματα με πτυχίο πανεπιστημίου τα οποία όλα έχουν σχεδιαστεί για να είναι «διπλά».

Η διπλή δομή ανοίγει ελκυστικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας και οδηγεί σε πολλή πρακτική εμπειρία που εμβαθύνει τις αποκτηθείσες γνώσεις. Οι θεωρητικές μελέτες στο hochschule 21 και η εργασιακή εμπειρία σε μια εταιρεία εναλλάσσονται. Εγγυάστε λοιπόν τους αποφοίτους να επωφεληθούν από μια ακαδημαϊκή εκπαίδευση υψηλής ειδίκευσης και εντατική πρακτική εκπαίδευση

Η δυαδικότητα στα μαθήματα επιστημών υγείας σημαίνει σπουδές στο · hochschule 21 και συμμετοχή σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης σε ένα από τα σχολεία κατάρτισης των συνεργαζόμενων εταίρων. Στην πράξη περισσότεροι από 1.100 εταίροι έχουν ήδη δεσμευτεί για την ιδέα του διπλού προγράμματος του hochschule 21. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για την περιφερειακή ιδιωτική δημόσια συνεργασία. Εκτός αυτού, ο συνδυασμός της ακαδημαϊκής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και της πρακτικής εμπειρίας δημιουργεί ιδιαίτερα αναζητημένους εμπειρογνώμονες στην αγορά. Έχουν ήδη εγγραφεί περίπου 1.100 μαθητές.


Το Διεθνές Δίκτυο Εκπαίδευσης Εργατικού Δυναμικού Υγείας (INHWE) είναι ένα δωρεάν διεπαγγελματικό, πολυμερές δίκτυο μελών που συγκεντρώνει εκπαιδευτικούς και ερευνητές υγειονομικής περίθαλψης από όλους τους κλάδους με στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης παρέχεται σε επαγγελματίες υγείας σε όλο τον κόσμο. Συγκεντρώνοντας μια πραγματικά διεθνή και διεπιστημονική ιδιότητα μέλους, η INHWE δημιουργεί ένα μοναδικό δίκτυο οργανισμών και ατόμων που εκπροσωπούν το ευρύ φάσμα των επαγγελματιών που εργάζονται επί του παρόντος στην παγκόσμια υγειονομική περίθαλψη. Χρησιμοποιούμε ένα μείγμα καινοτόμων πρακτικών μαζί με παραδοσιακές μεθόδους για τη διευκόλυνση της δικτύωσης και της ανταλλαγής γνώσεων στην κοινότητα των μελών μας, η οποία ενισχύει αυτό το εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη και πέραν αυτής.


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Παπαδόπουλος Γεώργιος Άγγελος

Αριθμός τηλεφώνου: +35722892693

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: george@cs.ucy.ac.cy

Ιστότοπος: http: //www.cs.ucy.ac.cy/seit/

Ρόλος στον οργανισμό: Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (UCY) συμμετέχει στο έργο DIGI4ME μέσω της Τεχνολογίας Λογισμικού και των Τεχνολογιών Διαδικτύου (SEIT) Εργαστήριο, αναπόσπαστο μέρος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών. Το SEIT επικεντρώνει τις ερευνητικές του δραστηριότητες σε δύο σημαντικούς τομείς της Πληροφορικής, συγκεκριμένα Τεχνολογία Λογισμικού και Τεχνολογίες Διαδικτύου Στον δεύτερο τομέα, το Εργαστήριο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δημιουργικότητας και βελτιωμένων μαθησιακών περιβαλλόντων με δυνατότητα ΤΠΕ, καθώς και πλατφόρμες και εργαλεία για την εφαρμογή έξυπνων και εξατομικευμένων υπηρεσιών για ηλικιωμένους και βοηθητικές τεχνολογίες για άτομα με αναπηρία. Το SEIT διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα της εφαρμογής ΤΠΕ στην ηλεκτρονική μάθηση, τη μ-μάθηση και την ανοικτή και εξ αποστάσεως μάθηση γενικά, καθώς και τη διά βίου μάθηση ειδικότερα. Αυτή η εμπειρία είναι τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και στην ανάπτυξη πολιτικών και πλαισίων προσόντων για τέτοιες δραστηριότητες. Στο DIGI4ME, η UCY θα χρησιμοποιήσει την τεράστια εμπειρία της για να συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών συστημάτων, στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και θα έχει ενεργό ρόλο στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και της ολοκλήρωσης των μαθημάτων.


UNICERT S.A.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Georgia K. Griva

Αριθμός τηλεφώνου: +30210380112930

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: georgia.griva@unicert.gr </ρ>

Ιστότοπος: https://unicert.gr/

Ρόλος στον οργανισμό: Οργανισμός συνεργατών

Η Universal Certification Solutions SA – Η UNICERT SA είναι ένας Οργανισμός πιστοποίησης που παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης τόσο για άτομα όσο και για νομικά πρόσωπα. Η UNICERT στοχεύει στην πλήρη κάλυψη των αναγκών πιστοποίησης κάθε ενδιαφερόμενου με δέσμευση για ποιοτικές υπηρεσίες και ευέλικτες λύσεις. Στον τομέα της πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων, η UNICERT είναι διαπιστευμένη από το EOPPEP (Εθνικό Σώμα Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) Διοικητικό Συμβούλιο με αριθμό απόφασης 148 / 21.1.2015 για την πιστοποίηση ατόμων σε γνώσεις πληροφορικής για τη χρήση υπολογιστή, καθώς και από E.SY.D . (Ελληνικό Σύστημα Διαπίστευσης) σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 17024: 2012 . Η UNICERT είναι διαπιστευμένη από την E.SY.D. για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης σύμφωνα με τα πρότυπα του EN ISO 9001: 2015 – Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και EN ISO / 27001: 2013 . Οι κύριοι τομείς εμπειρογνωμοσύνης της UNICERT είναι οι εξής:

<!- wp:list ->

  • Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με τα διεθνή κοινά πρότυπα, στους ακόλουθους τομείς: Γνώση υπολογιστών σχετικά με τη χρήση Η / Υ, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO), τομέας υγείας και διαθέτει 140 συστήματα πιστοποίησης ;
  • Υπηρεσίες για την ανάπτυξη, συντήρηση και ενσωμάτωση τεχνολογιών ΤΠΕ σε συστήματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης (π.χ. πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, διαδικτυακά συστήματα εξετάσεων κ.λπ.)
  • Παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη συμμόρφωση του EU GDPR ;
  • Πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας.


>

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΤΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Popovici Dorina

Αριθμός τηλεφώνου: +40214029100

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dorina.popovici25@gmail.com </ ρ>

Ιστότοπος: https://upb.ro/en/</a >

Ρόλος στον οργανισμό: Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο Η ΠΟΛΙΤΕΧΝΙΚΑ του Βουκουρεστίου (UPB) είναι η παλαιότερη και πιο διάσημη σχολή μηχανικών στη Ρουμανία. Η αποστολή του είναι να παρέχει και να διασφαλίζει εκπαίδευση, έρευνα και καθοδήγηση για την ανάπτυξη διαφόρων τομέων μηχανικής και συναφών βιομηχανιών στη Ρουμανία και παγκοσμίως. Οι ερευνητικοί στόχοι στο UPB επιδιώκονται τόσο περιφερειακά όσο και διεθνώς. Η εμπειρία των ερευνητών του Πανεπιστημίου αναγνωρίζεται διεθνώς. Από αυτή την άποψη, ορισμένοι από τους ερευνητές έχουν αναγνωριστεί και καταταγεί μεταξύ των κορυφαίων 100 παγκόσμιων ερευνητών. Η UPB κατέχει επίσης την ευρωπαϊκή ετικέτα «Έρευνα στην Αριστεία». Ο αυξανόμενος αριθμός δημοσιεύσεων σε επιστημονικά επιστημονικά περιοδικά, καθώς και παραπομπές σε διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις, οδήγησε πρόσφατα το πανεπιστήμιο να κατατάσσεται μεταξύ των καλύτερων πανεπιστημίων σε διεθνείς κατατάξεις, όπως το EU U-Multirank (TOP 50 για τη διεθνοποίηση των δημοσιεύσεών του) ) και QS (116η θέση το 2018). Συμμετέχοντας στο παρόν έργο, η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και η Σχολή Μηχανικών σε Ξένες Γλώσσες, έχουν σχετική και αναγνωρισμένη εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα που σχετίζεται με τα θέματα του έργου DIGI4ME.


ΙΔΡΥΜΑ PRO LASER

<! – / wp: παράγραφος ->

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δρ. Niculae Bogdan

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dr.niculae@gmail.com

Ιστότοπος: https://www.prolaserfoundation.com/</a >

Ο ρόλος στον οργανισμό: Οργανισμός συνεργατών

Το Pro Laser Foundation ιδρύθηκε το 1996. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται με την ιατρική εκπαίδευση και την ιατρική συνέδρια. Το ίδρυμά μας διοργάνωσε περισσότερα από 50 εργαστήρια για ιατρούς, όλες οι εκπαιδεύσεις μας εγκρίθηκαν από EMC από το Ρουμανικό Κολλέγιο Ιατρικής. Οι εκπαιδευτές μας είναι καθιερωμένοι επαγγελματίες ιατρικής ως καθηγητές πανεπιστημίου ή εγκεκριμένοι εκπαιδευτές με εμπειρία άνω των 10 ετών. Ο κύριος στόχος μας είναι η Διορθωτική Δερματολογία, η Αισθητική Ιατρική και Χειρουργική, οι τεχνικές Θεραπευτικών και Χειρουργικών Λέιζερ και οι νέες εφαρμογές. Η ομάδα μας διοργάνωσε επίσης επιμορφώσεις σε ιατρικές χρήσεις λογισμικού και εφαρμογή για ιατρικό προσωπικό.


ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δρ. Δημήτρης Καώλης

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dkaolis@gmail.com

Ιστότοπος: http://campbe.org/

Ο ρόλος στον οργανισμό: Οργανισμός συνεργατών

Ο Σύνδεσμος Ιατρικής Φυσικής και Βιοϊατρικής Μηχανικής (CAMPBE) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός φορέας. Είναι αυστηρά ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, οι πόροι του χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προώθηση και προώθηση των στόχων του Συλλόγου, με απώτερο στόχο την προώθηση της γνώσης και της κατανόησης στους τομείς ενδιαφέροντος και συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης Η CAMPBE έχει στενή σχέση με το Υπουργείο Υγείας, τον Κρατικό Οργανισμό Υπηρεσιών Υγείας, τοπικά νοσοκομεία και κέντρα ογκολογίας και τοπικά πανεπιστήμια. Τα μέλη της CAMPBE που συμμετέχουν στο έργο έχουν εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη στην ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος PACS και στην εκπαίδευση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης σε εφαρμογές ιατρικής απεικόνισης.